آموزش تایید ایمیل برای انتقال دامنه های بین المللی

 
آموزش تایید ایمیل برای انتقال دامنه :
برای انتقال دامنه شما دو ایمیل برای شما ارسال می شود که باید تایید کنید. ایمیل اول از joker ارسال می شود و با محتوا مطابق تصویر زیر می باشد:
بعد از اینکه روی لینک کلیک کنید وارد مسیر زیر می شود که باید روی گزینه proceed کلیک کنید:
این ایمیل مربوط به جوکر بود و شما تایید کردید که می خواهید دامنه را منتقل کنید. بعد از دقایقی از سمت ریسلو resello نیز برای شما یک ایمیل برای تایید انتقال ارسال می شود و مطابق تصاویر زیر برای انتقال این موارد اقدام کنید:
بعد از آن روی لینک کلیک کنید و در صفحه باز شده مطابق تصویر زیر اقدام کنید:
logo-samandehi