آموزش کار با ادمین شاتل

 
http://shatelweb.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%af%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%84/shatelweb.com/wp-content/uploads/amouzesh/shatelweb/1.mp4.zippink1naranja1green1blue1yellow1
logo-samandehi