جمع آوری مطالب وبسایت

جمع آوری مطالب وبسایت

برای بارگزاری مطالب در وبسایت پس از طراحی , بخش مدیریت وبسایت در اختیار شما قرار خواهد گرفت که با استفاده از آن می توانید صفحات , منوها و مطاالب خود را در سایت قرار دهید . اما تیم فنی شرکت شاتل وب برای آغاز کار و به عنوان نمونه تعدادی از صفحات را ساخته و مطالب آن را بارگزاری خواهند نمود بنابراین صفحاتی کا می خواهید در ابتدا شرکت برای شما طراحی نماید و مطالب آن را بارگزار ینماید باید در فایل WORLD مانند فایل زیر قرار داده و از طریق تیکتی مجزا برای پشتیبانی فنی ارسال نمائید

logo-samandehi