آموزش ثبت .com

 

آموزش ثبت دامنه COM

پس از ثبت کردن دامنه COM ایمیلی از هاست کنترل برای پست الکترونیکی شما ارسال میگردد کلیه مراحل تایید را به شرح زیر اعمال نمائید  
Call Now Buttonتماس با دفتر ترکیه