ادمین های سریر

 

آموزش یک

آموزش دو

بخش یک از سری آموزش مدیریت محتوای شرکت سریر :

شما در این سری از آموزش شرکت با بخش های زیر آشنا خواهید شد :

ورود به بخش مدیریت سایت

تغییر عکس و متن

آشنایی با انواع متن ها

دانلود این بخش فیلم آموزشی

بخش دو از سری آموزش مدیریت محتوای شرکت سریر:

شما در این سری از آموزش شرکت با بخش های زیر آشنا خواهید شد :

بخش مدیریت منو و ساخت زیر منو

ساخت صفحه جدید

تنظیمات صفحه

دانلود این بخش فیلم آموزشی

آموزش سه

آموزش چهار

بخش سه از سری آموزش مدیریت محتوای شرکت سریر:

شما در این سری از آموزش شرکت با بخش های زیر آشنا خواهید شد :

ویرایش محتوای صفحه

کار با انواع افزونه ها

ساخت محتوای متن

دانلود این بخش فیلم آموزشی

بخش چهار از سری آموزش مدیریت محتوای شرکت سریر:

شما در این سری از آموزش شرکت با بخش های زیر آشنا خواهید شد :

افزونه گالری عکس و گالری محصولات

افزونه منو اختصاصی

ساخت منو لیست

دانلود این بخش فیلم آموزشی

آموزش پنج

آموزش شش

بخش پنج از سری آموزش مدیریت محتوای شرکت شاتل وب :

شما در این سری از آموزش شرکت با بخش های زیر آشنا خواهید شد :

افزونه فرم

ورود به ایمیل آدرس

منو پیکربندی

دانلود این بخش فیلم آموزشی

بخش شش از سری آموزش مدیریت محتوای شرکت شاتل وب :

شما در این سری از آموزش شرکت با بخش های زیر آشنا خواهید شد :

منو اسلاید شو

ساخت عکس برای سایت

کار با فتوشاپ

دانلود این بخش فیلم آموزشی

Call Now Buttonتماس با دفتر ترکیه