استخدام

 
 

نام شما (الزامی)

سن متقاضی

محل کار مورد درخواست
داخل شرکتخارج از شرکت

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما 
 

برنامه ریزی و استراتژی
توسعه و طراحی
تست و بارگذاری


پروژه های طراحی سایت شرکت سریر در یک فرآیند از پیش تعیین شده و در سه مرحله به صورت بالا انجام میگیرد. سیاست شرکت برای هر پروژه دقیقاً مطابق مراحل بالا می باشد و برای همه پروژه ها انجام می شود.
استفاده از تکنولوژی روز دنیا, پشتیبانی کامل و تمام وقت
Call Now Buttonتماس با دفتر ترکیه